Archief

  • Alles
  • Cultuur
  • Leiderschap
  • Ontwikkeling
  • Organisatiecultuur
  • Teamdynamiek
  • Verandermanagement
  • Verbinding
  • Zelfsturing
Wat wordt de nieuwe rol van de ‘oude’ manager?

In een zelfsturende organisatie is geen hiërarchie. Dat betekent dat er geen managers/leidinggevenden zijn in de organisatie. Wanneer je een traditionele hiërarchische organisatie transformeert naar een zelfsturende organisatie, komt er een moment dat je afscheid neemt van de functie van manager. Dat is niet hetzelfde...

Zelfsturing laten slagen? Een gezonde dosis optimisme helpt!
Zelfsturing laten slagen? Een gezonde dosis optimisme helpt!

Afgelopen jaren is in de psychologie steeds meer aandacht voor de positieve psychologie. In plaats van het kijken naar wat er mis is, richt men in de positieve psychologie de aandacht op waar je goed in bent en dat versterken. Psychologisch Kapitaal (PsyCap) is een...

Autonomie & hiërarchie onverenigbaar

Hedendaagse modellen laten allang het belang van autonomie zien binnen organisaties. Onderzoekers zoals Karasek, Bakker, Demerouti en Schaufeli tonen aan dat een hoge mate van autonomie leidt tot een hogere motivatie en verminderde werkstress. Wanneer medewerkers meer invloed kunnen uitoefenen en meer eigenaar van het...

Bridging the divide team project

On a Thursday morning our group of participants gathered in the little square that makes up most of Ohrid’s little port. Most of them had never met before. It was a small diverse group in terms of religion, ethnicity, gender and age. As the different...

Energizer moet, energizer doet goed!

Energizers roepen bij mij altijd enorme weerzin op. Wellicht vreemd voor iemand die als facilitator de ene energizer na de ander erin weet te gooien. Ben je net lekker in je cocon gekropen Heb je net geaccepteerd dat je de komende paar uur met deze groep, in...

4 Tips voor een succesvolle fusie of overname

Ik vraag mij af wat er in het hoofd van een CEO omgaat als hij bezig is met de verkenning van een fusie of overname. Uit onderzoek blijkt dat het in ieder geval niets te maken heeft met het integreren van bedrijfsculturen. Werkt het vooruitzicht...

Verbinden door verbeeldingskracht

In een inspirerende speech, gericht aan Harvard graduates, wenst J.K. Rowling haar toehoorders ‘verbeeldingskracht’ toe. Waarom? Omdat verbeelding ons in staat stelt ons te verplaatsen in iemand anders. Ons in te leven in de belevingswereld van anderen, zelfs als wij deze mensen nog nooit hebben ontmoet. Een...

Zo krijgen we vrouwelijk leiderschap naar de top

Het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven is nog steeds schrikbarend laag. En de discussie hierover laait weer op. Wel een quotum, geen quotum? Toch maar liever een streefquotum…?? En dan vragen we ons nog af waarom het geen effect heeft. Wat kunnen...