Archief

  • Alles
  • Cultuur
  • Leiderschap
  • Ontwikkeling
  • Organisatiecultuur
  • Teamdynamiek
  • Verandermanagement
  • Verbinding
Eigen verantwoordelijkheid creëer je zo

Eigen verantwoordelijkheid. Een veel gebruikte term in het bedrijfsleven maar ook steeds meer in ambtelijke organisaties. Nog opvallender is dat niet alleen de directie maar ook andere leidinggevenden en medewerkers roepen, veel waarde te hechten aan eigen verantwoordelijkheid. Dat stemt hoopvol. Rijst alleen nog de...

Van theorie naar praktijk, of toch andersom?

Hoe kan zelforganisatie (cyaan organiseren) het best worden ingebracht in een organisatie? Is het effectiever om eerst theorie en kennis over cyaan organiseren te delen en daarna mensen het laten ervaren en uitvoeren in de praktijk? Of is het juist effectief om te beginnen met de...