Archief

  • Alles
  • Business
  • Cultuur
  • Leiderschap
  • Ontwikkeling
  • Organisatiecultuur
  • Teamdynamiek
  • Verandermanagement
  • Verbinding
  • Zelfsturing
Rolmodellen in vrouwelijk leiderschap

Twee á drie keer per jaar organiseren we vanuit On-Lime het Learning Dinner. Een diner met ambitieuze vrouwen, vanuit diverse functies en sectoren, in een leidinggevende functie.   Het doel van de avond is een goed gesprek voeren en leren over gebalanceerd leiderschap.   De reden dat we deze...

Hoe laat je stress voor je werken
Hoe laat je stress goed voor je werken?

Dagelijks worden wij bestookt met berichten in de media dat stress slecht voor ons is. Het wordt ons van alle kanten aangepraat. Onze reactie op stress is dan ook overwegend negatief. Je kunt stress het beste voorkomen. Inmiddels weten we uit onderzoek dat er meerdere...

Zou jij ook wel pro-actievere werknemers willen?
Zou jij ook wel pro-actievere werknemers willen?

Regelmatig worden wij gevraagd te helpen bij het stimuleren van pro-activiteit op de werkvloer. Zo ook bij een grote organisatie in de chemische industrie. Het MT gaf ons in de briefing aan dat ze pit en eigen verantwoordelijkheid miste. Ze vonden de mensen afwachtend. De medewerkers...

Eigen verantwoordelijkheid creëren doe je zo

Eigen verantwoordelijkheid. Een veel gebruikte term in het bedrijfsleven maar ook steeds meer in ambtelijke organisaties. Nog opvallender is dat niet alleen de directie maar ook andere leidinggevenden en medewerkers roepen, veel waarde te hechten aan eigen verantwoordelijkheid. Dat stemt hoopvol. Rijst alleen nog de vraag...

Een perfect voorbeeld van zelforganisatie
Een perfect voorbeeld van zelforganisatie

Wat werkt beter, sturen met of zonder regels? Dat is hier de hoofdvraag.   Welke is effectiever, het stoplicht of de rotonde? Welke werkt versnellend, het stoplicht of de rotonde? Welke van de twee vraagt meer van mensen? Het stoplicht of de rotonde?     In alle gevallen is het...

Feedback? Nee dank je, liever niet!
Feedback? Nee dank je, liever niet!

Vier tips om de impact van je feedback te vergroten. Bij de meeste bedrijven wordt feedback vooral gegeven door managers. Helaas, want deze hiërarchische situatie ondermijnt het vermogen om gezamenlijk continu te verbeteren en oplossingen te vinden. Organisaties die zich hebben ingericht zonder hiërarchie (zelfsturend) hebben...

Wat wordt de nieuwe rol van de ‘oude’ manager?

In een zelfsturende organisatie is geen hiërarchie. Dat betekent dat er geen managers/leidinggevenden zijn in de organisatie. Wanneer je een traditionele hiërarchische organisatie transformeert naar een zelfsturende organisatie, komt er een moment dat je afscheid neemt van de functie van manager. Dat is niet hetzelfde...

Zelfsturing laten slagen? Een gezonde dosis optimisme helpt!
Zelfsturing laten slagen? Een gezonde dosis optimisme helpt!

Afgelopen jaren is in de psychologie steeds meer aandacht voor de positieve psychologie. In plaats van het kijken naar wat er mis is, richt men in de positieve psychologie de aandacht op waar je goed in bent en dat versterken. Psychologisch Kapitaal (PsyCap) is een...

Autonomie & hiërarchie onverenigbaar

Hedendaagse modellen laten allang het belang van autonomie zien binnen organisaties. Onderzoekers zoals Karasek, Bakker, Demerouti en Schaufeli tonen aan dat een hoge mate van autonomie leidt tot een hogere motivatie en verminderde werkstress. Wanneer medewerkers meer invloed kunnen uitoefenen en meer eigenaar van het...