Archief

  • Alles
  • Cultuur
  • Leiderschap
  • Ontwikkeling
  • Organisatiecultuur
  • Teamdynamiek
  • Verandermanagement
  • Verbinding
  • Zelfsturing
Verbinden door verbeeldingskracht

In een inspirerende speech, gericht aan Harvard graduates, wenst J.K. Rowling haar toehoorders ‘verbeeldingskracht’ toe. Waarom? Omdat verbeelding ons in staat stelt ons te verplaatsen in iemand anders. Ons in te leven in de belevingswereld van anderen, zelfs als wij deze mensen nog nooit hebben ontmoet. Een...

Zo krijgen we vrouwelijk leiderschap naar de top

Het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven is nog steeds schrikbarend laag. En de discussie hierover laait weer op. Wel een quotum, geen quotum? Toch maar liever een streefquotum…?? En dan vragen we ons nog af waarom het geen effect heeft. Wat kunnen...

Mensen meenemen in een veranderproces

Veranderingen, nieuwe ideeën; de een wordt direct enthousiast, de ander ziet alleen maar beren op de weg. De enthousiastelingen noemen we de ‘frontrunners’. Het zijn individualisten die het leuk vinden om iets nieuws uit te proberen. Lijnrecht tegenover hen staan de ‘blockers’. Individualisten die voor zekerheid...

Een cultuurprobleem! Wat nu?

Je ervaart een cultuurprobleem in de organisatie. Wat nu? Waar te beginnen? Wat te doen? Daar weet lang niet iedereen het antwoord op. En begrijpelijk; want cultuur is veel, maar zeker niet eenduidig. Je kunt een cultuur‘probleem’ vergelijken met chronische rugpijn. De meesten hebben er last...

Wat je aandacht geeft groeit!

‘Wat je aandacht geeft groeit’ is voor mij niet zomaar een uitspraak, maar een sterke overtuiging. En dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Want waar geef je dan je aandacht aan? Dat is een keuze met soms grote consequenties. Laatst was ik getuige van een...

Eigen verantwoordelijkheid creëer je zo

Eigen verantwoordelijkheid. Een veel gebruikte term in het bedrijfsleven maar ook steeds meer in ambtelijke organisaties. Nog opvallender is dat niet alleen de directie maar ook andere leidinggevenden en medewerkers roepen, veel waarde te hechten aan eigen verantwoordelijkheid. Dat stemt hoopvol. Rijst alleen nog de...

Van theorie naar praktijk, of toch andersom?

Hoe kan zelforganisatie (cyaan organiseren) het best worden ingebracht in een organisatie? Is het effectiever om eerst theorie en kennis over cyaan organiseren te delen en daarna mensen het laten ervaren en uitvoeren in de praktijk? Of is het juist effectief om te beginnen met de...