Culture shock

Een levendige dialoog met je medewerkers over je cultuurwaarden

Een spel dat uitermate geschikt is om met elkaar de (dagelijkse) betekenis van bedrijfswaarden en dilemma’s die men tegenkomt in het werk te onderzoeken en bespreken. Het spel is zo opgezet dat er levendig en competitief dialoog wordt gevoerd over hoe mensen de organisatiewaarden interpreteren en gebruiken. Sociaal wenselijke antwoorden worden voorkomen door de wijze waarop het spel is opgezet.

Het spel wordt gespeeld aan de hand van een aantal dilemma’s. Teams kunnen dan kiezen op welke manier zij met dit dilemma om zouden gaan en zo punten winnen. Maar! Er is een addertje onder het gras… één van je medespelers is een mol en probeert moedwillig jouw team op het verkeerde spoor te zetten om zo kostbare punten te verliezen!

Teamontwikkeling (MBTI)

Meyers Briggs Type Indicator is een van de meest gebruikte instrumenten om de persoonlijkheid van mensen te meten en te classificeren.

Wij zetten MBTI in om jezelf en de ander beter te leren kennen.

 • Individuele ontwikkeling vanuit zelfinzicht.
 • Inzicht in onderlinge verschillen tussen personen en teams en leren deze te waarderen; zien hoe iedereen vanuit zijn eigen persoonlijkheid een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ambitie.
 • Inzicht krijgen hoe verschillende types met elkaar effectief kunnen samenwerken, besluiten nemen, communiceren en problemen oplossen.
 • Inzicht in leiderschapsstijlen.

Belangrijk is dat MBTI ingezet kan worden als startpunt voor een goed gesprek!

Geschiedenis in perspectief

Krachtige interventie voor het omgaan met ‘oud zeer’ in een organisatie.

Elk bedrijf draagt een geschiedenis met zich mee. En vaak blijkt weerstand
tegen veranderingen zijn oorsprong te hebben in gebeurtenissen uit het
verleden. Organisaties hebben een sterk ‘geheugen’ dat soms ver terug gaat.
De Geschiedenisbalk is een methode om het verleden en plek te geven en de veranderbereidheid te vergroten.

Op een respectvolle en prettige manier worden verhalen, anekdotes en ervaringen uit het verleden, aan elkaar verteld. Het gaat dan vooral over hoe de mensen het ervaren of onthouden hebben. Zowel de positieve als de negatieve verhalen komen aan bod. Daarna wordt gezamenlijk aangegeven wat ze definitief achter zich willen laten en wat ze juist willen behouden om daarmee te bouwen aan de toekomst van hun bedrijf.

 • Respect voor het verleden, ruimte voor zowel feiten als emotie.
 • Leren van de geschiedenis. Wat werkt wel in deze organisatie en wat niet.
 • Ontdekken waar de organisatie heel goed in is, waar de trots zit.
 • Aandacht voor de mensen in het bedrijf.
 • Meer balans tussen de positieve verhalen (ouwe goeie) en de negatieve verhalen (ouwe koeie)
 • Gebeurtenissen uit het verleden krijgen een andere lading, door ze in chronologische volgorde te zien en in de context van ontwikkelingen in de markt en de maatschappij.

Cultuurwaarden onderzoek

Het cultuur onderzoek van Barrett Values Centre
Inzicht in je huidige cultuur en waar je als bedrijf naar toe zou moeten werken

Het cultuuronderzoek geeft leiders inzicht in de volgende vragen:

 • Wat zijn onze kernwaarden en aan welke nieuwe waarden zouden we meer aandacht moeten besteden?
 • Hoe gaan we de culturen van de verschillende bedrijven of bedrijfsonderdelen succesvol integreren?
 • Waar helpt de huidige cultuur ons in het verwezenlijken van onze visie en strategie? En waar kost onze huidige cultuur ons nodeloos energie en geld, in de zin van verloren kansen, inefficiëntie of stroeve samenwerking?
 • Wat voor cultuur willen onze medewerkers? Hoe kijken zij naar succes in de toekomst? In hoeverre komt dit overeen met de visie van de top? Hoe groot is onze veranderbereidheid? Waar en waarmee moeten we beginnen om de verandering in gang te zetten?
 • Welke persoonlijke waarden zijn belangrijk voor onze werknemers? Waar laten zij zich door leiden in hun gedrag en hoe verbonden voelen onze medewerkers zich met hun organisatie? Hoe kunnen we als leiders hen inspireren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen?

Het web-based onderzoek is snel en makkelijk toe te passen, ongeacht de omvang of geografische spreiding van de organisatie. Het invullen van de vragenlijst neemt slechts 15 minuten in beslag en het onderzoek kan in 2 tot 4 weken plaatsvinden. Bovendien kan het onderzoek na verloop van tijd weer worden uitgevoerd om voortgang te meten.

Voor meer achtergrond: Liberating the Corporate Soul, Building a Visionary Organization door Richard Barrett. www.valuescentre.com

Masterclass “werken aan organisatiecultuur”

In tegenstelling tot wat vaak gedacht en gezegd wordt, kun je heel gericht sturing geven aan een organisatiecultuur. Maar hoe stuur je op iets dat zo ontastbaar is als cultuur?

In de masterclass ‘werken aan organisatiecultuur’ geven we je een kijkje in ons gedachtengoed en onze werkmethoden. Afhankelijk van de behoefte van de deelnemers kan de nadruk liggen op kennisoverdracht of op het gezamenlijk nadenken op welke manier binnen jullie bedrijf(sonderdeel) gewerkt kan worden aan cultuur en wat je hier zelf in kunt doen.

De masterclass is bedoeld voor een kleine groep, bestaande uit leidinggevenden/ professionals die de wens hebben om invloed uit te oefenen op de cultuur van hun organisatie.